Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0303 NAAPURIYHTEISÖJEN SOSIOLOGIAA 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Vastuuhenkilö
Hannu Ruonavaara

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijalla on hyvät perustiedot siitä, miten naapurisuhteita on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimuksissa on saatu. Hän osaa jäsentää sosiaalitieteellisesti ammattitaitoisella tavalla naapurisuhteisiin liittyviä kysymyksiä ja ongelmia.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan (1) teoreettisiin viitekehyksiin ja menetelmällisiin lähestymistapoihin, joilla sosiaalitieteissä on tarkasteltu naapurien välisiä suhteita, sekä (2) uusimpiin naapurisuhteita koskeviin tutkimustuloksiin. Erityisesti tarkastellaan, millaisia naapurisuhteet nykyaikaisissa yhteiskunnissa ovat, missä mielessä naapurustot ovat yhteisöjä, miksi ja miten naapurien välille syntyy konflikteja ja miten niitä voitaisiin ehkäistä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri 12 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Osallistuminen seminaarityöskentelyyn ja luettuja tekstejä käsittelevä kirjallinen työ.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiirissä käsiteltävät tekstit jaetaan kurssin osallistujille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet