Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSI0304 A.2.5 ASUNTOPOLITIIKAN PERUSTEET (V) 3 op
Vastuutaho
Sosiologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot; Sosiaalitieteiden perusopinnot / Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopinnot

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden teoreettista ja käytännöllistä tietämystä asuntopoliittisissa kysymyksissä.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä osa-alueita ovat
• Asuntopolitiikka: Asuntokysymys ja asuntopolitiikan teoria, lohkot, toimijat ja keinot
• Asuntotuotanto ja asumismuodot: Rakennusmaa. Tuotannon suuntaaminen, rakentaminen ja rahoitus. Omistus-, asumisoikeus- ja vuokra-asuminen.
• Asumisen hinta: Vuokrasäännöstely. Asumisen hintaan vaikuttavat kustannustekijät. Vapaarahoitteinen ja valtion tukema asuntotuotanto. Asuntopolitiikan haasteina asunnottomuus ja segregaatio.
• Asumisen historiaa: Vedenjakajina ja yhteiskunnan väliintulon perusteena yhteiskunnalliset murrokset. Koti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi

Essee, joka perustuu erikseen sovittuihin referee-julkaisuihin, väitöskirjoihin ym.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet