Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
UGSO0001 Tekijänoikeutta tutkijoille 1 op
Vastuutaho
Turun yliopiston tutkijakoulu, oikeustiet.alan op.
Vastuuhenkilö
Anni Wargh (IPR University Center)

Osaamistavoitteet

Opettaa osallistujat ymmärtämään oikeudet omaan tutkimukseen. Lisäksi käsitellään korkeakoulukeksintöihin liittyvää lainsäädäntöä, patentointia ja tavaramerkkejä, otta tutkijat ymmärtävät, mitä lainsäädäntöä tutkimusaineistoon ja keksintöihin liittyy, milloin keksinnöt tulee patentoida ja miksi.

Sisältö

Tekijänoikeuden perusteet
Aineiston tuottaminen
Tutkimus ja tietosuoja
Tutkimusaineistoon liittyvät oikeudet ja velvollisuudet Asiakirjajulkisuus ja liikesalaisuus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Läsnäolo luentosarjalla ja opintopäiväkirjan kirjoittaminen hyväksytysti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijat linkittävät ajankohtaisen materiaalin esityksiinsä.

Vapaaehtoisia:

Haarman, Pirkko-Liisa, Mansala Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet, Talentum 2012

Bruun, Niklas, Välimäki, Mikko: Korkeakoulukeksinnöt, IPR University Centerin julkaisuja 2007

 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto