Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042033 KT3 Terveystaloustieteen perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Petri Böckerman
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää terveystaloustieteen perusteisiin, joihin sisältyvät sekä terveyskäyttäytymiseen että terveydenhuollon järjestelmiin liittyvät keskeiset kysymykset.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan terveyden määräytymiseen pitkällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä, terveyden yhteyttä suhdannevaihteluihin, terveyden sosioekonomisia tekijöitä, terveyskäyttäytymistä ja sen taloustieteellisiä perusteita sekä terveydenhuollon järjestelmiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä. Kurssi painottuu empiirisiin kysymyksiin, mutta siinä käsitellään myös keskeisimpiä terveystaloustieteen teoreettisia näkökohtia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi KT3 Terveystaloustieteen perusteet, 24 t (Böckerman)

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Ei opetustarjonnassa 2017-18.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet