Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042806 KT19 Asuntomarkkinat Suomen taloudessa 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Matti Virén
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskuva asuntomarkkinoiden toiminnasta Suomessa.
Opiskelija oppii asuntomarkkinoiden toiminnan keskeiset piirteet, kiinteistöjen hinnan ja tuoton muodostuksen perusteet sekä saa perustiedot asuntomarkkinoiden rahamarkkinakytkennöistä, asuntoinvestointien määräytymisestä, asumismuodon määräytymisestä, vuokra-asuntomarkkinoista ja asuntomarkkinoista osana koko kansantaloutta.

Sisältö

Luennoilla käsitellään laajasti asuntomarkkinoiden toimintaa, hinnanmuodostusta, rahamarkkinakytkentöjä ja asuntomarkkinoiden kokonaistaloudellisia riippuvuuksia.
Kirjallisuus ja opetus ovat enemmän toisiaan tukevia kuin päällekkäisiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

"Asuntomarkkinat Suomen taloudessa", luentoja 24 t (Viren)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042806 KT19 Asuntomarkkinat Suomen taloudessa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomoniste; Seppo laakso & Heikki Loikkanen. Kaupunkitalous, Gaudamus 2013, Goodhart, C & Hoffman Boris:  House prices and the macroeconomy: Implications for banking and price stability Oxford UP 2007, Kathlee Engel & Patricia McCoy The Subrime Virus Oxford UP, 2011

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet