Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042804 KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia soveltamaan mikrotalousteoriaa siihen, millaisia keinoja markkinoilla käytetään erityisesti sopimustenhallinnassa, ja miten lainsäädännöllä luodaan edellytyksiä tehokkaille markkinoille. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää markkina- ja oikeusinstituutioiden merkityksen taloustieteelle ja talouden toiminnalle.

Sisältö

Kurssissa tarkastellaan erityisesti sopimuskustannuksia, jotka haittaavat sopimustehokkuuteen pääsemistä, sekä yksityisiä ja lainsäädännöllisiä keinoja kustannusten alentamiseksi. Esillä on myös omistusoikeuksien määrittämiseen, vahingonkorvauksiin ja yhteiskuntasopimukseen liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi "KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet", 14 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042804
"KT6 I Instituutiotaloustieteen perusteet" ja Moodlessa annettavat harjoitustehtävät, 3 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Instituutiotaloustieteen perusteet, Vihanto, Martti, verkkokirja www.ace-economics.fi/mvihanto/inst valikoiden.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet