Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042805 KT6 II Talous ja psykologia 3 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia käyttäytymistaloustieteen (behavioral economics) perusteet. Opiskelija oppii tulkitsemaan taloudellista päätöksentekoa heuristisena prosessina, ja tuntee kurssin käytyään ihmisten käyttäytymisessä esiintyviä taipumuksia sekä keinoja suojautua niiden aiheuttamilta virheiltä.

Sisältö

Kurssissa perehdytään rationaalisuuden rajoitteisiin, käyttäytymisessä havaittuihin lainalaisuuksiin, tunteiden vaikutuksiin ihmisten välisissä suhteissa ja sijoittajapsykologiaan.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi "KT6 II Talous ja psykologia", luentoja 12 t (Vihanto).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042805 "KT6 II Talous ja psykologia" ja Moodlessa annettavat harjoitustehtävät, 3 op.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Tentin osuus 80 % ja harjoitustehtävien osuus 20 % arvosanasta.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaksi vaihtoehtoista kirjallisuutta.

Vaihtoehto A:

The Psychology of Investing, 4. painos, Pearson Prentice Hall, Nofsinger, John R. (2011), 978-0-13-611703-2 tai uudempi (5. painoksesta ei lueta lukua 12).

Vaihtoehto B:

An Introduction to Behavioral Economics, 2. painos, Palgrave Macmillan, Wilkinson, Nick; Klaes, Matthias (2012). Luvut 1-4, 978-0-230-29146-1.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet