Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042100 KT30 Suomen talouden rakenne ja kehitys 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Erik Mäkelä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada yleiskuva Suomen kokonaistaloudesta. Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeisten talouslukujen kehityksen pääpiirteet 1980-luvun lopulta lähtien sekä osaa arvioida tämän hetken suhdannetilannetta. Opiskelija saa myös käsitystä instituutioiden merkityksestä talouden rakenteen ja kehityksen taustalla.

Sisältö

Kurssilla määritellään keskeiset makrotalousmuuttujat sekä käsitellään niiden mittaamista ja kehityspiirteitä. Samalla tutustutaan instituutioihin kuten eurojärjestelmään ja työmarkkinoiden sääntelyyn.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KT30 "Suomen talouden rakenne ja kehitys", 12 t (Mäkelä), vierailija 6 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042100 KT30 "Suomen talouden rakenne ja kehitys", 6 op. Kuulustelu järjestetään sähköisesti pavelussa https://tenttis.utu.fi/.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet