Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Turun kauppakorkeakoulu » Taloustieteen laitos » Aineopinnot
KT042101 KT31 Taloushistoria 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Salokangas Henri
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Kurssin tarkoituksena hyvä kuva niistä tekijöistä, jotka ovat johtaneet viimeisinä vuosisatoina koettuun maailmantalouden kehitykseen. Pyrkimyksenä on löytää talouden kehityksestä yleisiä linjoja, mutta toisaalta myös tunnistaa tiettyjä käännekohtia, joilla on ollut pitkäkestoisia vaikutuksia aina tämänhetkisen taloudelliseen hyvinvoinnin tasoon.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan maailmantalouden kehitystä noin vuodesta 1800 tähän päivään saakka. Kirja paneutuu maailmantalouden kehitykseen yleisellä tasolla, mutta valaisee myös maiden talouden kehityksen eroavaisuuksien taustatekijöitä. Teollisen aikakauden aikana maailmantalous on integroitunut ennen näkemättömällä tavalla. Kurssi pyrkii hahmottelemaan sitä miten talouksien keskinäinen riippuvuus ja pidemmälle viety erikoistuminen on vaikuttanut niin yksilöiden, valtioiden kuin maailmantalouden toimintaan.

Opiskelija tutustuu teollisen ajan historian tärkeimpiin piirteisiin ja teollistumisen ajan suurten mullistusten taustalla oleviin tekijöihin. Kirjaa valaisee samalla taloudellisen kehityksen merkitystä valtioiden poliittisten voimasuhteiden taustalla. Lisäksi opiskelija oppii tunnistamaan yhtäläisyyksiä menneiden vuosisatojen sekä viimevuosikymmenien talouskehityksen taustalla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042101 "KT31 Taloushistoria". Kuulustelu järjestetään sähköisesti pavelussa https://tenttis.utu.fi/.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät
2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Schön, Lennart (2013): Maailman taloushistoria – Teollinen aika. ISBN: 978-951-768-380-7.

Lisätietoja

Kevään 2018 tenttiajanjaksot:
- 26.2.-15.3.2018
- 30.4.-20.5.2018
- kesätenttinä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet