Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT040005 KTY Taloustieteen perusteet 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Mikroteorian osuuden tavoitteena on oppia perustiedot kuluttajien ja yritysten päätöksenteosta sekä markkinamekanismin toiminnasta. Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee taloudellisen valintakäyttäytymisen ja markkinoiden toiminnan keskeisimmät periaatteet sekä osaa selittää tavallisimpia taloudellisia ilmiöitä.

Makroteorian osuuden tavoitteena on tarjota perustiedot kokonaistaloudellisista suureista, niiden välisistä riippuvuuksista ja talouspolitiikasta.

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan kuluttajan valintaongelmaa, yritysten tarjontapäätöstä, kysyntää ja tarjontaa, erilaisia markkinamuotoja (täydellistä kilpailua, monopolia ja oligopolia) sekä julkisen vallan interventioita.

Suhdanteet, korkokehitys ja muut makrotaloudelliset ilmiöt ovat yrityksille tärkeitä ympäristötekijöitä. Opintojakso antaa perustietoja, miten bruttokansantuotetta, työttömyyttä ja muita keskeisiä makromuuttujia mitataan, miten talouskehitystä selitetään, ja miten suhdannevaihteluihin vaikutetaan talouspolitiikan keinoin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT040005 KTY Taloustieteen perusteet, 6 op (KT040001 KTY1 Mikrotalouden perusteet tai KT040002 KTY2 Makrotalouden perusteet). Kuulustelu järjestetään sähköisesti pavelussa https://tenttis.utu.fi/.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Economics, 9. painos, Begg, David; Dornbusch, Rudiger; Fischer, Stanley (2008), 978-0077119669.

Lisätietoja

Huom. luennot nähtävissä etänä Adobe Connect -esityksenä. Tarkemmat ohjeet kurssin Moodle-sivulla (https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=2939).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen perusopinnot sivuaineopiskelijoille (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Yhteiskuntaopin opettajan taloustieteen opinnot (Taloustiede (yhteiskuntat.ala))
Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet