KT042107 KT37 Makroteoria II 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Joonas Ollonqvist
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssilla jatketaan moderniin makroteoriaan tutustumista. Opintojakso tarjoaa johdatuksen dynaamiseen yleisen tasapainon mallinnukseen.

Sisältö

Kurssilla tarkasteltavia aiheita ovat mm. suhdannevaihtelut, raha ja työttömyys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Makroteoria II", luentoja 20 t (Ollonqvist) ja harjoituksia 10 t .

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042107 Makroteoria II, 6 op sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Williamson, Stephen D., Macroeconomics, 5th ed.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu

Tulevat tentit

8.5.2018
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet