Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042034 Julkistalouden seminaari 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Annika Nivala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on perehtyä julkistalouden keskeiseen teorianmuodostukseen ja käsitteistöön. Opiskelija oppii ymmärtämään julkisen sektorin roolin voimavarojen kohdentamisessa ja uudelleenjaossa. Kurssin käytyään opiskelija tuntee, miten taloustieteen välineistöä (etenkin mikrotalousteoriaa) voidaan käyttää näitä kysymyksiä tarkasteltaessa ja osaa soveltaa teoriaa analysoidessa julkisen talouden toimintaa.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan julkistalouden keskeisiin teemoihin käyttäen taloustieteen käsitteistöä ja kysymyksenasettelua. Opiskelija perehtyy tarkemmin yhteen aiheeseen tekemällä seminaarityön ja tutustuu yleisemmin julkistalouden aiheeseen muiden opiskelijoiden esitysten kautta.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Osallistujamäärä kurssille enintään 20 opiskelijaa. Osallistujien karsinta KT33 Mikroteoria I ja KT36 Mikroteoria II -kurssien arvosanojen perusteella.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Seminaarityö (50 %) sekä opponointi ja osallistuminen opetukseen (50%)

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tuomala, Matti: Julkistalous. Uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-067-1. Lisäksi opettajan määräämä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet