Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042103 KT33 Mikroteoria I 8 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Ville Korpela
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia ymmärtämään markkinoiden toimintaa erilaisissa kilpailuolosuhteissa. Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee tulevissa opinnoissa tarvittavat mikrotalousteorian menetelmät.

Sisältö

Kurssissa paneudutaan mikroteorian perusteisiin ja sen sovelluksiin. Päähuomio on kuluttajan valintakäyttäytymisessä ja yritysten tuotanto- ja hinnoittelupäätöksissä, jotka kytketään yhteen tasapainoanalyysin avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Mikroteoria I", luentoja 20 t (Korpela)ja harjoituksia 8 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042103 KT33 Mikroteoria I sekä pakolliset harjoitukset, 8 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Intermediate Microeconomics: A Modern Approach, 7. painos, W.W. Norton & Company, Varian, Hal R. (2006), 0-393-92702-4. Luvut 1-6, 8-9, 14-16, 18-24 ja 33

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet