KT042104 KT34 Makroteoria I 8 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Joonas Ollonqvist
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat modernin makrotalousteorian perusteisiin. Erityisesti dynaamisten päätöksenteko-ongelmien tarkastelu ja yleisen tasapainon mallien esittely ovat keskeisessä osassa.

Sisältö

Kurssilla tarkasteltavia aiheita ovat vapaa-aika/kulutus-valinta staattisessa tasapainossa, talouskasvu ja intertemporaalinen kulutuskäyttäytyminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Luento- ja harjoituskurssi "Makroteoria I", luentoja 20 t (Lehmus) ja harjoituksia 10 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT042104 KT34 Makroteoria I, 8 op sekä harjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan määräämä materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Turun kauppakorkeakoulu

Tulevat tentit

21.2.2018
17.5.2018

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

4.12.2017 - 17.12.2017
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet