Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT043100 KTS20 Syventävä mikroteoria I 6 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salonen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on oppia miten yksittäisten kuluttajien ja yritysten päätöksistä voidaan johtaa kansantalouden tasolla mitattavia suureita kuten hyödykkeiden kysyntä- ja tarjontafunktioita sekä ymmärtää milloin talouden kaikki markkinat voivat olla samanaikaisesti tasapainossa.

Sisältö

Kuluttajan valintaongelman muotoilu ja ratkaiseminen sekä yrityksen hinnoittelupäätösten ja täydellisesti kilpailevien markkinoiden analysointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi KTS20 "Syventävä mikroteoria I", luentoja 20 t (Salonen) ja harjoituksia 8 t (Baulia).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu KT043100 Syventävä mikroteoria I, 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
5. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jehle-Reny "Advanced microeconomic theory", luvut 1 - 6.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustiede)
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
Taloustieteen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet