Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052001 YJ1 Vero-oikeuden perusteet 4 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija verojärjestelmän perusteisiin. Kurssi antaa valmiudet ymmärtää yleisiä verotuksen periaatteita, eri verolajeja sekä tuloverotuksen perusteita. Opiskelija tuntee verotusmenettelyn toimintalogiikan. Hän myös kykenee hahmottamaan verosuunnitteluun liittyviä yleisiä näkökohtia.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään verolajien ja verotusmenettelyn pääsisältö sekä yrityksen ja sen omistajan verosuunnittelussa huomioon otettavia periaatteita.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ1 "Vero-oikeuden perusteet" 16 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. tai 2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016 - 2017:
1. Johdatus Suomen verojärjestelmään. Niskakangas, Heikki (2014), 978-952-14-2406-9.
2. Henkilökohtaisen tulon verotus. Talentum. Myrsky, Matti; Räbinä, Timo (2014), 978-952-14-2178-5. Luku II sekä luvut IV - VII.
Saatavilla myös elektronisena.

Lukuvuonna 2017 - 2018:
1. Hyvät pahat verot. Docendo. Knuutinen, Reijo (2017), 978-952-291-347-0.
2. Henkilökohtaisen tulon verotus. Talentum. Myrsky, Matti; Räbinä, Timo (2014), 978-952-14-2178-5. Luvut II ja IV.
Saatavilla myös elektronisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos