Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052002 YJ2 Sopimusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija sopimusoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Tavoitteena on, että opiskelija oppii kurssilla hallitsemaan sopimusjuridiikkaan liittyvän
perussisällön. Lisäksi pyritään antamaan valmiudet hahmottaa mm. sopimuksen syntymiseen, sitovuuteen, tulkintaan ja sovitteluun liittyviä sekä irtaimen kauppaan liittyviä yksityiskohtaisempia kysymyksiä.

Sisältö

Jakso sisältää sopimuksiin yleensä ja erityisesti kauppasopimuksiin liittyvien olennaisten oikeudellisten kysymysten käsittelemisen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Lisäksi harjoituksia verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Sopimusoikeus I, Hemmo, Mika (2003), 952-14-0530-9 tai (2007), 978-952-14-0530-9.
2. Kauppalain pääkohdat, Wilhelmsson, Thomas; Sevon, Leif; Koskelo, Pauliine (2006), 952-14-0949-5. Saatavilla myös elektronisena.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos