Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052020 YJ16 Yrityksen velka- ja vakuuskysymykset 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus ja YJ3 Yhteisöoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija luotonantoon liittyviin ongelmiin, erityisesti yritystoiminnan ja sen rahoituksen näkökulmasta. Opintojakson suorittanut tuntee rahoitussopimuksiin ja vakuusjärjestelyihin liittyvän peruslogiikan sekä luototusta ja vakuuksien käyttämistä koskevan sääntelyn pääpiirteet. Tämän lisäksi jakso antaa valmiudet hahmottaa laajemminkin luottoihin ja vakuuksien käyttöön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään luotto- ja vakuusoikeudellisiin periaatteisiin ja keskeiseen sääntelyyn, erityisesti yrityksen erilaisten rahoitustilanteiden kannalta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Syyslukukaudella luentokurssi YJ16 "Yrityksen velka- ja vakuuskysymykset" (Luottosopimukset 8 t Knuutinen, Vakuuksien käyttö 4 t Veikko Vahtera)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2015-2016:
1. Luotto-oikeuden perusteet, Aurejärvi, Erkki; Hemmo, Mika (2006), 952-14-0781-6.
2. Rahoitusmuodot ja vakuudet, Tepora, Jarno (2013), 978-952-246-253-4

Lukuvuosi 2014-2015:
1. Luotto-oikeuden perusteet, Aurejärvi, Erkki; Hemmo, Mika (2004 tai 2006), 952-14-0781-6.
2. Rahoitusmuodot ja vakuudet, Tepora, Jarno (2013), 978-952-246-253-4

Lisätietoja

Poistuu tarjonnasta lv. 2015-16 jälkeen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos