Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052004 YJ4 Yritysverotus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Reijo Knuutinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
YJ1 tulee suorittaa ja YJ6 suositellaan suoritettavaksi ennen kurssia YJ4.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet ymmärtää ja hallita erilaisissa soveltamistilanteissa yrityksen verotettavan tulon määräytymistä, eri yritysmuotojen verotusta, konserniverotusta sekä yritysjärjestelyjen verokohtelua ja arvonlisäverotuksen kysymyksiä.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään yritysverotuksen sääntelyyn, erityisesti verotettavan tulon määrittelyn kannalta. Jaksossa paneudutaan erityisesti yrityksen erilaisiin rakennevaihtoehtoihin, niiden verokohteluun sekä muutosten verotuksellisiin vaikutuksiin. Opintojaksossa tutustutaan myös arvonlisäverotuksen keskeisiin periaatteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ4 "Yritysverotus" (16 t Knuutinen, 6 t Lindholm).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016 - 2017:
1. Elinkeinotulon verotus, Myrsky, Matti; Malmgrén, Marianne (2014), 978-952-14-2091-7 (lukuun ottamatta alaviitteitä sekä kirjan lukua XI). Saatavilla myös elektronisena.
2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus, Juanto, Leila; Saukko Petri (2014), 978-952-14-2183-9. Saatavilla myös elektronisena.

Lukuvuonna 2017 - 2018:
1. Elinkeinotulon verotus. Talentum. Myrsky, Matti; Malmgrén, Marianne (2014), 978-952-14-2091-7. Luvut II- X.  Saatavilla myös elektronisena.
2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Talentum. Juanto, Leila; Saukko Petri (2014), 978-952-14-2183-9. Saatavilla myös elektronisena.


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos