Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052011 YJ7 Markkinaoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija markkinaoikeudellisiin kysymyksiin erityisesti yritystoiminnan näkökulmasta. Tarkoituksena on antaa valmiudet mm. arvioida mainosten hyväksyttävyyttä markkinointiin liittyvien säännösten perusteella.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastelun kohteena ovat lähinnä markkinointi-, kuluttajansuoja- ja tuotevastuukysymykset sekä elinkeinoharjoittajien välisiin suhteisiin liittyvä oikeudellinen sääntely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Lisäksi harjoituksia verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2016 - 2017:
1. 
Markkinointijuridiikka 2016, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2016), Kauppakamari, 9789522464156 tai Markkinointijuridiikka 2015, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2015), 978-952-246-344-9.
2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
(http://www.icc.fi/userData/5176/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf)
3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio Markkinointi ja tuotteen virhe sekä osio Etämyynti ja digitaalinen markkinointi: kulutustavaran etämyynti ja kotimyynti, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Verkkopalvelu Talentum Fokus) 978-952-14-2358-1.
4. Opettajan erikseen ilmoittama materiaali

Lukuvuosi 2017 - 2018:

1. Markkinointijuridiikka 2017, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2017), Kauppakamari, 9789522464590 tai Markkinointijuridiikka 2016, Koivumäki Elina; Häkkänen Petteri (2016), Kauppakamari, 9789522464156
2. ICC:n markkinointisäännöt 2011
https://www.icc.fi/wp-content/uploads/Markkinoinnin-kansainvaliset-ohjeet-ICC-Markkinointisaannot_-final-version-2012.pdf
3. Markkinoinnin pelisäännöt: osio Markkinointi ja tuotteen virhe sekä osio Etämyynti ja digitaalinen markkinointi: kulutustavaran etämyynti ja kotimyynti, Varhela, Markku; Virtanen, Pertti. (Verkkopalvelu Talentum Fokus) 978-952-14-2358-1.
4. Opettajan erikseen ilmoittama materiaali


Lisätietoja

OPINTOJAKSO ON VASTAAVA KUIN AIEMPI OPINTOJAKSO YJ052022 YJ7/MA22

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos