Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052012 YJ8/LOG12 Ulkomaankaupan kuljetus- ja sopimusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Tuija Viinikka
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ2 Sopimusoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija ulkomaankaupan sopimuksiin ja kuljetuksiin liittyviin oikeudellisiin kysymyksiin. Kurssin suorittanut tuntee kuljetusoikeuden ja ulkomaankaupan perussääntelyn. Jakson tarkoituksena on lisäksi antaa valmiuksia hahmottaa ulkomaankaupan käytännön järjestämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi kuljetusoikeuden ja ulkomaankaupan sopimisen peruskysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ8 "Kuljetusoikeus" 16 t (Viinikka) ja "Ulkomaankaupan sopimusoikeus" 4 t (Lauri Railas). Lisäksi harjoituksia verkossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuosi 2016 - 2017:
1. Kansainvälinen kauppalaki, Sandvik - Sisula-Tulokas (2013), 978-952-246-238-1.
2. Incoterms® 2010 Käyttäjän käsikirja, Railas, Lauri (2016 tai 2012), 978-952-246-445-3 tai 978-952-246-174-2. (lukuunottamatta lukuja 8-11).
3. Kuljetusoikeuden perusteet, Sisula-Tulokas, Lena (2007), 9521410701. (lukuunottamatta lukuja 13 III ja 14).
4. Incoterms® 2010 suomi-englanti (2010), 978-952-9815-38-8.
5. Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset http://www.logistiikanmaailma.fi/images/2/29/Psym_2015_fi.pdf

Lukuvuosi 2017 - 2018:
1. Kansainvälinen kauppalaki, Sandvik - Sisula-Tulokas (2013), 978-952-246-238-1.
2. Incoterms® 2010 Käyttäjän käsikirja, Railas, Lauri (2016 tai 2012), 978-952-246-445-3 tai 978-952-246-174-2. (lukuunottamatta lukuja 8-11).
3. Kuljetusoikeuden perusteet, Sisula-Tulokas, Lena (2007), 9521410701. (lukuunottamatta lukuja 13 III ja 14).
4. Opettajan erikseen ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos