Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJ052014 YJ10 Tilintarkastusoikeus 6 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Matti J. Sillanpää
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Suositellaan YJ3 Yhteisöoikeus, YJ4 Yritysverotus ja YJ9 Rahoitusoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelijan hallitsee yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastusta koskevan peruslainsäädännön ja sekä ymmärtää tilintarkastajan raportoinnin perusteet. Lisäksi hän tuntee pääpiirteiltään ammattitilintarkastukseen kuuluvat muut normistot, ohjeet ja suositukset.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan tilintarkastusta koskevaan lainsäädäntöön, kuten tilintarkastuslakiin ja osakeyhtiölain keskeisiin kysymyksiin sekä hyvää tilintarkastustapaa koskeviin suosituksiin ja muihin alaa sääteleviin ohjeisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Kevätlukukaudella luentokurssi YJ10 "Tilintarkastusoikeus"
1. "Tilintarkastusoikeus" 4 t (Sillanpää).
2. "Tilintarkastajan riippumattomuus" 4 t (Maj-Lis Steiner).
3. "Hyvä tilintarkastustapa" 4 t (Pekka Pajamo).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukuvuonna 2016 - 2017:
1. Tilintarkastusprosessi käytännössä, Halonen, Kaarina; Steiner, Maj-Lis (2010), 978-951-0-34022-6.
2. Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, Lindskog, Stefan (2013), 978-913901575-8
3. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012, KHT-Media, Helsinki (2012), 978-952-218-127-5

Lukuvuonna 2017 - 2018:
1. Tilintarkastuslaki ja EU:n uudistunut tilintarkastusääntely -kommentaari, Horsmanheimo, Pasi; Kaisanlahti, Timo; Steiner, Maj-Lis (2017), 978-952-14-2772-5
2. Särskild granskning enligt aktiebolagslagen, Lindskog, Stefan (2013), 978-913901575-8
3. Kansainväliset tilintarkastusalan standardit 2012, KHT-Media, Helsinki (2012), 978-952-218-127-5

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos