Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT042115 KT23/YJ14 Kilpailupolitiikan taloustiede 6 op

Yleiskuvaus

Kilpailupolitiikka on keskeinen osa yritystoiminnan sääntelyä. Kilpailuoikeudellisiin kysymyksiin törmätään esimerkiksi yrityskauppatapauksissa tai suunniteltaessa yritysten välistä yhteistyötä. Edelleen kilpailupolitiikka liittyy myös julkisen sektorin toiminnan markkinaehtoistumiseen. Opintojakso tarjoaa opiskelijalle perustiedot kilpailupolitiikan perusteista ja sen taustalla olevasta talousteoriasta ja voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on tarjota opiskelijalle perustiedot vallitsevasta kilpailulainsäädännöstä ja kilpailupolitiikan taustalla olevasta talousteoriasta.
Kurssin käytyään opiskelijalla on perustiedot kilpailijoiden välisen kielletyn yhteistyön ominaisuuksista, yrityskauppavalvonnasta, määräävän markkina-
aseman yrityksen toimintarajoituksista sekä kilpailunedistämistoiminnasta.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään kilpailun taloustieteen perusteet ja taloustieteen hyödyntämistapoja osana kilpailupolitiikkaa ja kilpailuoikeuden soveltamista. Opintojakso tarjoaa myös johdannon vallitsevaan kilpailulainsäädäntöön.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luento-opetus 24 h (Aine, Björkroth, Koponen) Opetus järjestetään yhdessä oikeustieteellisen tiedekunnan kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu 042015 KT23 Kilpailupolitiikan taloustiede, 6 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Motta, Massimo: Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2004.

Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso 042115 KT23/YJ14 ja 052021 YJ/KT23.

Ei opetustarjonnassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet