Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ093130 YSM/TJ Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Hannu Salmela (2016-2017), Jonna Järveläinen (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu LT013057 YSM Tutkimusprosessi ja kvalit. tutkimusmenetelmät, luennot ja kirjat, 1 op.
Tutkimusraportti TJ093132 YSM/TJ Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, harjoitukset, tietojärjestelmätiede, 5 op, tarjolla vain syyslukukaudella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätietoja

Opintojakson opsukoodi (ns. kattokoodi) on YH003001 YSM Tutkimusprosessi ja kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät 6 op.
Ko. koodia käytetään vain erityistapauksissa (esim. koko kurssin korvaaminen muualla suoritetuilla opinnoilla).
Opiskelijoiden tulee käyttää esim. HOPSissa opintojaksojen omia koodeja (kaksi eri opintojaksoa: 1. YSM luennot ja kirjallisuus ja 2. YSM harjoitukset), jotta opintosuoritukset tulevat näkyviin oikein.
Kurssi on vaihtoehtoinen YSM/JO -kurssin kanssa.
Opintojakso on sama kuin aiempi opintojakso 093130.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet