Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092050 TJ5 Taulukkolaskenta 3 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on melko hyvät taidot Excelin käyttämiseksi erityisesti suunnittelulaskentaan. Hän osaa laatia käyttäjäystävällisiä ja luotettavia laskentamalleja käyttäjille ja osaa käyttää tehokkaasti laadittuja laskentamalleja ja etsiä niiden avulla suunnitteluongelmien ratkaisun. Suunnittelulaskennan osaamisen lisäksi kurssilla saa analysointilaskelmien perusteiden tuntemuksen, jota syvennetään myöhemmin TJ11-kurssilla.

Sisältö

Taulukkolaskentaohjelman tehokas käyttö on jokaisen ekonomin perustaito. Kurssilla tarkastellaan sekä vaativan suunnittelumallin rakentamisen ja käytön logiikkaa että yhteenvetoraportin työstäminen periaatteita. Excelin toiminnoista opitaan mm. tiedon esittäminen taulukkomuodossa ja diagrammeina, taloudellisten ja eräiden muiden tärkeimpien funktioiden käyttö, vaihtoehtotilanteiden käsittely (if, vlookup, alasvetovalikot yms. oliot), herkkyysanalyysitaulukon laatiminen ja Solverin käyttö ratkaisun haussa, pivot-raportit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

1. Luentokurssi "Taulukkolaskenta" 12 t.
2. Harjoitusten ohjausta ATK-luokassa valinnaisina aikoina viikottain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Opintojakson arvosana muodostuu paritöinä tehtävien harjoitustöiden ja kurssin lopuksi suoritettavan henkilökohtaisen näyttökokeen pisteiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Leino, Timo: Excel-käyttäjän käsikirja, Finn Lectura, Helsinki, 2016, ISBN 978-951-792-780-2, opettajan erikseen ilmoittamat osat

Lisätietoja

Kurssi on avoinna vain kauppakorkeakoulun opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet