Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092804 TJ9/KV15 Digitaalinen liiketoiminta 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Jonna Järveläinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija osaa
- analysoida yritysten liiketoimintamalleja verkossa,
- ymmärtää luotettavuuden merkityksen verkkoliiketoiminnalle sekä arvioida miten personalisointi ja yksityisyydensuoja vaikuttavat asiakkaiden käyttäytymiseen,
- erottaa erilaisia asiakasarviointiin tarkoitettuja alustoja ja järjestelmiä sekä ymmärtää niiden vaikutukset palvelun luotettavuudelle.
Jos opiskelija valitsee toteutustavoista vaihtoehdon 1, opiskelija osaa tämän kurssin suoritettuaan myös argumentoida joko kirjallisesti tai suullisesti ongelmanratkaisutilanteissa soveltaen annettuja viitekehyksiä.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan verkkoliiketoimintaan suomalaisena ja globaalina ilmiönä tarkastelemalla verkkopalveluiden liiketoimintamalleja ja niiden osa-alueita, tietoturvan, tietosuojan ja kuluttajansuojan perusteita. Kurssilla käydään myös läpi asiakasarviointien merkitystä verkkokaupalle. Lisäksi kurssilla on vuosittain vaihtuvia ajankohtaisia teemoja, joiden oppimistavoitteet ilmoitetaan kurssilla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Kurssin voi suorittaa kolmella eri tavalla:
Vaihtoehto 1. Luennot 12 t ja keskusteluryhmät 10 t (3 ryhmää + 1 virtuaalinen ryhmä) Tällöin aihealueisiin tutustutaan luennoilla artikkelien ja keskustelutehtävien avulla pienryhmissä sekä casekeskusteluin, joissa opiskelijat ratkaisevat kuvitteellisia ja aitoja käytännöllisiä verkkoliiketoimintaan liittyviä ongelmia. Caseryhmiä on sekä perinteisiä luokkaryhmiä että virtuaaliryhmä. Kurssille osallistuminen vaatii intensiivistä osallistumista. Luennot ja artikkelit suoritetaan keskustelutehtävin pienryhmissä (tai myöhemmin e-tentillä), ja casekeskusteluista saa pisteitä valmistautumisen ja/tai keskusteluaktiivisuuden mukaan, caseosan läpäisemiseen tarvitaan 50% yhteispisteistä. Pakollista osallistumista ei ole, mutta vain aktiivisella keskusteluosallistumisella voi kurssin suorittaa.
Vaihtoehto 2. Luennot 12 t ja esseeryhmä. Tällöin aihealueisiin tutustutaan luennoilla artikkelien ja keskustelutehtävien avulla pienryhmissä. Lisäksi pienryhmä saa valita itseään kiinnostavan teeman verkkoliiketoimintaan liittyen, jolloin ryhmä tutustuu yhdessä teemaan ja syventää tietämystään tieteellisten ja muiden lähteiden avulla. Tämä vaihtoehto vaatii paljon sekä itsenäistä että ryhmätyötä ja ohjausta saa pyydettäessä opettajalta.
Vaihtoehto 3. Verkkoliiketoiminnasta kokemusta hankkineet opiskelijat voivat suorittaa kurssin laajalla annettuun kirjallisuuteen pohjautuvalla esseellä, jos opiskelijalla on aikaisempaa monipuolista osaamista verkkoliiketoiminnasta organisaation näkökulmasta. Tämä vaihtoehto vaatii paljon sekä itsenäistä työtä ja ohjausta saa pyydettäessä opettajalta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Essee
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Arvosanasta puolet määräytyy harjoitustuntien tuntiaktiivisuuden ja valmistautumisen perusteella (vaihtoehto 1), ryhmäesseen perusteella (vaihtoehto 2) sekä puolet luentotehtävistä. Vaihtoehto 3:ssa koko arvosana määräytyy esseen perusteella. Pakollinen osallistuminen ensimmäisellä luentokerralla vaihtoehto 1. ja 2. opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Lisätietoja

Vaihtoehto 1. Jokaiseen perinteiseen ryhmään otetaan enintään 30 opiskelijaa ja virtuaaliseen ryhmään 20 opiskelijaa. Ryhmiä yhteensä 4, joista 1 virtuaalinen Moodle-ryhmä. Opintojaksolle otetaan 110 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä kuitenkin siten, että Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen ohjelman opiskelijat ovat ensisijalla ja kv. liiketoiminnan opiskelijat toisella sijalla.
Vaihtoehto 2. Esseeryhmään otetaan enintään 20 opiskelijaa.

Tämä kurssi vastaa aikaisempaa kurssia TJ092803 TJ9/KV15 Verkkoliiketoiminta 6 op

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet