Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092026 TJ26 Harjoitustyö 2–6 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Antti Tuomisto (2016-2017), Jani Koskinen (2017-2018)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Organisaation liiketoimintaprosessien, työprosessien ja tietojärjestelmien mallintamisen, suunnittelun ja arvioinnin käytännön taitojen edistäminen. Kurssin jälkeen opiskelija osaa paremmin soveltaa osaamistaan, hankkia uutta tietoa sekä suunnitella, toteuttaa ja johtaa t&k&i-projekteja

Sisältö

Ratkaistava valitun kohdeorganisaation pienehkö toiminnankehitysongelma ja dokumentoitava se. Työ on yleensä nykytilan kartoitusta, toiminnan tai välineiden analyysiä tai uuden toiminnan suunnittelua. Kohdeorganisaatio on usein asiakasyritys, esimerkiksi Get Listed-palvelun kautta tullut toimeksianto. Projektit ovat kertaluontoisia ja niiden aikataulut sovitaan tapauskohtaisesti yrityksen ja tekijöiden kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö suoritetaan 2-5 hengen ryhmissä. Työlle nimetään opettaja, joka ohjaa työtä ja tarkastaa sen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Ryhmään voi osallistua kaikkien oppiaineiden opiskelijat kaikilta vuosikursseilta. Harjoitustöiden teko mahdollista koko lukuvuoden, myös kesällä, jos toimeksiantoja on tarjolla. Seuraa ilmoituksia Get Listed -palvelussa ja oman oppiaineen tiedotuskanavissa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet