Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma 30 op
Vastuutaho
Yrittäjyys
Vastuuhenkilö
Jarna Heinonen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa alansa tieteellisiä menetelmiä ja hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen tehdä itsenäisen tieteellisen tutkimustyön omalta erikoistumisalueeltaan. Opiskelija osaa valita ja muotoilla tutkimusongelman sekä laatia tutkimussuunnitelman oman tutkimuksensa toteutusta varten. Hän osaa kartoittaa ja kuvata tutkimusongelmaan liittyvän aiemman tutkimuksen sekä valita tutkimusongelmaan sopivan tutkimusmenetelmän. Hän hallitsee kyseisen menetelmän käytön periaatteet sekä osaa soveltaa kyseistä menetelmää tutkimusaineiston keräämiseen ja aineiston kriittiseen analysointiin ja raportointiin. Hän osaa valita aineistostaan keskeisimmät tutkimustulokset ja kommunikoida nämä tulokset sekä kirjallisesti että suullisesti.

Sisältö

Pro gradu -tutkielma on kauppatieteiden maisterin tutkinnon lopputyö. Pro gradu -tutkielman työskentelyssä opiskelija laatii itsenäisesti tieteellisen tutkimustyön, ts. muodostaa tutkimusongelmat, laatii teoreettisen viitekehyksen, kerää ja analysoi aineistoa sekä harjoittaa tieteellisiä argumentointi- ja keskustelutaitojaan. Tutkielmatyöskentely kestää kaksi lukukautta, joiden aikana opiskelija laatii kaksi tutkimusraporttia.

Toteutustavat

Tutkielmatyöskentelyn ohjaus 52 t. Opetus järjestetään yhteistyössä johtamisen ja organisoinnin aineen kanssa.
Huom. Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaitoa syventävään opetukseen sekä siihen sisältyvään tekijänoikeuskoulutukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.

Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä. Opiskelijoille, jotka kirjoittavat pro gradu -tutkielmansa englanniksi, suositellaan vahvasti EN10 Academic Writing-opintojakson suorittamista samanaikaisesti pro gradu -työskentelyn edetessä. (kts. tarkemmin EN10 opintojaksokuvaus).

Ilmoittautumisten perusteella opiskelijat jaetaan tarvittaessa ryhmiin aiheen mukaan.
Jakson voivat suorittaa vain yrittäjyyden pääaineopiskelijat. Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte (painoton), josta tarkistetaan asiasisältö. HUOM! Vain maisteritutkinnon TuKKK:ssa suorittavien kypsyysnäytteestä tarkastetaan myös kieliasu.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

YR223800 YRPG Pro gradu -tutkielma, 30 op.
YR223801 YRPG Kypsyyskoe (yrittäjyys) painoton.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden syksy
4. vuoden kevät
5. vuoden syksy
5. vuoden kevät

Lisätietoja

Kevään 2018 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 2.-15.10.2017.
Syksyn 2018 tutkielmaryhmiin ilmoittaudutaan 12.-25.2.2018.
Syksyllä 2017 alkaviin ryhmiin on ilmoittauduttu 26.2.2017 päättyneen määräajan puitteissa.

Pro gradu-tutkielmat tarkistetaan Turnitin plagiaatintunnistusjärjestelmällä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Compulsory studies (Yrittäjyys)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet