Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO023114 JOM3/TJM3/YRM3 Analyysi 1 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maarit Laiho, Sanna Ilonen (ent. Suomalainen)
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija osaa raportoida kvantitatiivisen tutkimuksen tulokset.

Sisältö

Jaksolla käytettävät aineistot ja esimerkit ovat johtamisen ja organisaatiotutkimuksen, tietojärjestelmätieteen ja yrittäjyyden aloilta.

Toteutustavat

Kevätlukukaudella IV-periodissa posterin ohjausta JO023114 JOM3/TJM3/YRM3 'Analyysi' 14 tuntia. Ilmoittautuminen JOM3 koodilla. Analyysiosio suositellaan suoritettavaksi vasta osioiden 1 ja 2 jälkeen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Harjoitustyö = Posteri

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Management and Entrepreneurship
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science
Information Systems Science
Finnish Study Modules