Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT013074 LRS3/TKMS12 Laskentatoimen ja rahoituksen erityiskysymyksiä, johdannaisinstrumentit 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
Sami Vähämaa
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Erittäin suositeltavaa on, että opintojakso LR05 Rahoituksen jatkokurssi on suoritettu.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite on syventää opiskelijan tietämystä johdannaismarkkinoista ja johdannaisinstrumenteista. Opintojakson aikana perehdytään eri johdannaisinstrumentteihin, johdannaismarkkinoiden toimintaperiaatteisiin, johdannaisten eri käyttötapoihin ja optioteoriaan. Lisäksi opintojakson aikana tutustutaan johdannaismarkkinoita koskeviin tutkimusmenetelmiin ja -tuloksiin. Opintojakso kehittää opiskelijan valmiuksia analyyttiseen ajatteluun ja tarjoaa lähtökohdan optioteorian ymmärtämiseen ja soveltamiseen.

Sisältö

Johdannaisinstrumentit, johdannaismarkkinat, johdannaisten käyttötavat, johdannaiset ja yritysten riskienhallinta, termiinien ja futuurien hinnoittelu, swapit, optioteoria, option arvoon vaikuttavat tekijät, optioiden hinnoittelu, optioteorian sovellukset, kreikkalaiset, implisiittinen volatiliteetti, kaupankäyntistrategioita johdannaisilla, johdannaiskatastrofit.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 22 t 0 t

Luento-opetus 18 t (Vähämaa) ja 4 t (Kepsu).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hull, John C. (2014). Options, Futures, and Other Derivatives. 9th Edition.
2. Luennoilla käsiteltävät tutkimukset.

Muu kuulustelu- ja oppimateriaali
Kurssimoniste ja muu luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Valinnaiset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opintojaksot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Pakolliset opinnot (Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos