Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LT012031 LR15/MA15/KV14 Sijoittajaviestintä 4 op
Vastuutaho
Laskentatoimi ja rahoitus
Vastuuhenkilö
nn

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on kehittää opiskelijoiden valmiuksia ymmärtää sijoittajaviestinnän merkitystä ja sen kytköksiä yrityksen eri toimintoihin sekä ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. Jakson lähtökohtana on ”corporate governance”-käsite, joka viittaa lähinnä yrityksen omistajalähtöiseen, mutta myös muiden sidosryhmien vaatimuksia huomioivaan ohjaukseen ja viestintään. Rahoitusmarkkinoihin liittyvää sijoittajaviestintää tarkastellaan yrityksen liiketoimintastrategian, yrityksen sijoittajasuhdetehtävissä toimivien, sijoittajien, analyytikoiden ja median näkökulmista.

Sisältö

Sisällössä korostuvat erityisesti osakemarkkinoiden toimijoiden odotuksen viestinnältä sekä viestinnän kanavat, vaikutusmahdollisuudet ja yrityksen maineen hallinta. Sijoittajasuhteiden tarkastelu pyritään kytkemään myös toimintaympäristön, kuten kansainvälistymisen sekä osake- ja rahoitusmarkkinoiden lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2016-17 tai 2017-18. KURSSIN JATKOSTA EI OLE TEHTY PÄÄTÖKSIÄ.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. VIRTANEN, MARJATTA, Sijoittajasuhteet johdon vastuuna. Helsinki, Sanoma Pro, 2010. ISBN 951-036-398-7.
2. HIRVONEN, AHTI; NISKAKANGAS, HEIKKI; STEINER, MAJ-LIS, Corporate governance – Hyvä omistajaohjaus ja hallitustyöskentely. Juva, WSOY, 2003.
Muu kuulustelu- ja oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Aineopinnot (Laskentatoimi ja rahoitus)
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos
Turun kauppakorkeakoulu
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos