Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2002 SV2 Teksti ja kieli tutkimuskohteena 3 op
Vastuuhenkilö
Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tärkeimmät kielitieteen menetelmät ja näkökulmat, jotka ovat käyttökelpoisia kauppatieteellisessä tutkimuksessa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää kirjoitetun ja puhutun kielen kielitieteellisen tarkastelun periaatteet sekä tuntee suomen kielen rakenteen keskeisimmät erikoispiirteet.

Sisältö

Kurssilla käsitellään suomen kielen rakennetta, kauppatieteellisestä näkökulmasta kiinnostavia kielitieteellisiä teorioita ja menetelmiä, merkitysten muodostumista sekä kielen ja maailman suhdetta. Kielentutkimuksen malleja sovelletaan harjoituksin talouselämän eri kielimuotojen ja tekstilajien analyysiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 69 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk III.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaaleja ja artikkeleja opettajan ohjeen mukaan

Lisätietoja

Sopii erityisesti opiskelijoille, jotka tarvitsevat työkaluja tekstien ja haastattelujen analyysiä varten tai lähestyvät tutkimusaihettaan kielen ja sen käytön näkökulmista.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet