Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2025 SV30 Kielen ja viestinnän erikoiskurssi 1–5 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on syventää osaamista kieleen, viestintään tai vuorovaikutukseen liittyvällä taito- tai teema-alueella.

Sisältö

Opintojakso suoritetaan vastuuhenkilön kanssa sovittavalla tavalla hänen antamiensa ohjeiden ja palautteen mukaisesti.

Toteutustavat

https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/tse/unit/kielet-ja-liikeviestinta/oppiaineet/suomen-kieli-ja-viestinta/opintojaksot/Sivut/SV10.aspx

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisätietoja suoritustavasta aineen intranetsivulla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk

Lisätietoja

Opinnon voi suorittaa kahdessa osassa, eri tutkintoihin, kuitenkin yhteensä enintään 5 op laajuisena. Suoritusta ei voi tehdä aiheesta, josta on jo tehnyt muun opinnon.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet