Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2017 SV7 Vaikuttaminen kokouksissa ja neuvotteluissa 3 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Edellyttää SV1-kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa toimia aktiivisena vaikuttajana neuvotteluissa ja palavereissa sekä osaa soveltaa kokoustekniikkaa osallistujana ja puheenjohtajana. Hän tunnistaa tehokkaan palaverin osatekijät sekä osaa arvioida ryhmän päätöksentekoa.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokouskäytänteisiin ja neuvottelujen käymiseen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti 2. luentokerralla, kokouskäynti, neuvotteluanalyysi.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. MIETTINEN, SAMI; TORKKI, JUHANA, Neuvotteluvalta. WSOY, Helsinki 2015
 (oheislukemisto)
2. Verkkomateriaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet