Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2008 SV8 Argumentointi ja väittely talouselämässä 3 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijaa pystyy pitämään suostuttelevia ja perusteltuja puheenvuoroja. Hän tunnistaa teksteistä argumentoinnin, päättelyn ja retoriikan keinot sekä virhepäätelmät ja tuottaa tekstejä, joissa osaa käyttää vaikuttamisen ja suostuttelun keinoja.

Sisältö

Kurssilla perehdytään argumentaatioon ja retoriikkaan. Debattiharjoitusten avulla vahvistetaan henkilökohtaisia vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen debattikisaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. KURKI, LEENA; TOMPERI, TUUKKA, Väittely opetusmenetelmänä - Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä. Tampere 2011.
2. Verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet