Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKSV2024 SVe9 Johtamisviestintä 3 op
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X
2017–2018 X X X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että suoritettuaan kurssin opiskelija tunnistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen johtamisessa ja esimiestyössä. Hänellä on valmiudet tunnistaa ja analysoida omaa ja muiden vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen vaikutuksia. Hänellä on käytössään keinoja esimiestyön vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa muutokseen ja organisaation viestintäkulttuuriin vaikuttavia toimenpiteitä.

Sisältö

Kurssin teemoja ovat mm. muutoksen johtaminen, kehityskeskustelut, ristiriitojen käsittely ja coaching kuten myös viestinnän suunnittelu. Sisältö riippuu opiskelijan aiemmasta osaamisesta.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely 27-81 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Hyväksytty Ahot-suoritus (1-2 op).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. JUHOLIN, ELISA, Viestinnän vallankumous. WSOYPRO, Helsinki 2008 tai uudempi
2. Verkkomateriaali

Lisätietoja

Itsenäinen suoritustapa edellyttää aiempaa kokemusta esimiehenä toimimisesta ja hyväksyttyä AHOT-suoritusta sen perusteella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet