Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022021 JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Maarit Laiho
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen aseman ja merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, tuntee henkilöstötyön keskeiset osa-alueet ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet organisaation tuloksen kannalta. Kurssin käytyään opiskelija tuntee myös henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään organisaation henkilöstöjohtamisen keskeisiä osa-alueita kuten, rekrytointia, perehdyttämistä, esimiestyötä, suoritusarviointia, henkilöstön kehittämistä sekä aineetonta ja taloudellista palkitsemista. Lisäksi opiskelijat tutustuvat Suomen työmarkkina-järjestelmän keskeisiin aihealueisiin.
Kurssilla perehdytään lisäksi henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden yhteyksiin henkilöstöjohtamisen vastuullisuuden, organisaatioon sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen teemojen kautta. Näitä teemoja konkretisoidaan erilaisten pohdintatehtävien ja luentokeskustelujen avulla.

Toteutustavat

Luennot 24 t
Harjoitustehtävä (ohjeistetaan kurssin alussa)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Viitala, Riitta: Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä, Helsinki: Edita, 2007. ISBN:978-951-37-4804-3.

Boxall, Peter – Purcell, John: Strategy and Human Resource Management. 3. Edition, 2011. ISBN 978-0-230-57935-4.

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022050 JO5 Henkilöstöjohtamisen käytännöt.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Aineopinnot (Johtaminen ja organisointi)
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet