Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1004 Työoikeus 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Seppo Koskinen
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kokonaiskuvan palkkatyövoiman käyttötavoista, hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan sekä osaa yksilöllisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit, pääsisällön sekä kansallisen ja kansainvälisen kehityksen. Opiskelija hallitsee työsopimuksen tekemisen ja päättämisen keskeiset kysymykset.

Sisältö

-Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet
-Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit
-Työoikeuden normien soveltamisala
-Työoikeuden normijärjestelmä
-Individuaalisen työoikeuden pääsisältö
-Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Tyhe-opiskelijat: Työoikeuden luennot, 3 op ei enää kuulu Tyhen pakollisiin opintoihin. Työoikeuden luennot ja säädökset laajuudella 7 op voi suorittaa Tyhe-opintoihin valinnaisena opintojaksona.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset)

Kirjallisuus:

Kairinen, Martti: Työoikeus perusteineen, 2009

Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, 2012

Kauppaoikeuden perusteiden opintojakson kanssa yhteinen tutkimusartikkeli, joka ilmoitetaan luennoilla/Moodlessa.


Lisätietoja

Opintojaksolle tulee ilmoittautua Nettiopsussa.

Opintojakson voi suorittaa Työelämän ja henkilöstöasioiden (TYHE) opintokokonaisuuden valinnaisena opintojaksona. TYHE-opiskelijoiden paikkamäärä kurssilla on rajattu ja osallistuminen edellyttää ilmoittautumista Nettiopsussa (ks. tarkemmat tiedot opetusohjelmasta).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
ONOM1004 Työoikeus
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeusnotaarin tutkinto
Oikeustieteen maisterin tutkinto
MDP in Law and Information Society
Oikeustieteen tohtorin tutkinto
Oikeustieteen opinnot
Turku Law School