Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0006 Ac3. Oppimisen ja työelämän psykologia 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistolehtorit Marjo Nieminen ja Anne Laiho

Osaamistavoitteet

Opiskelija:
- tutustuu työelämän tutkimukseen kasvatuspsykologian sekä työ- ja organisaatiopsykologian näkökulmista
- ymmärtää työyhteisöjä ja sen ilmiöitä organisaatiokulttuurin näkökulmasta
- osaa tarkastella ja analysoida työyhteisöjä oppimisympäristönä

Sisältö

- näkökulmia organisaation kehittämiseen
- työelämän muutokset yksilö- ja sosiaalipsykologisen tutkimuksen näkökulmasta
- elämänkaaripsykologinen näkökulma oppimiseen ja työelämään

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Osa opetuksesta voidaan järjestää pienryhmätyöskentelynä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla ilmoitetut kirjat ja/tai artikkelit.

Lisätietoja

Aikuiskasvatustieteen aineopintojen lisäksi opintojakso kuuluu Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuuteen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen aineopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos