Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK0013 Aa3/aPEDA p3. Aikuis- ja työelämän koulutus 5 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: professori Heikki Silvennoinen, yliopistonlehtori Anne Laiho ja tutkijatohtori Nina Haltia

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa aikuiskasvatuksen monimuotoisen toimintakentän ja tuntee aikuis- ja työelämän koulutukseen kohdistuvaa tutkimusta. Opiskelija oppii projekti- ja ryhmätyötaitoja.

Sisältö

- aikuiskasvatuksen toimintakenttä: muodot ja järjestelmät
- aikuiskoulutuksen ajankohtaisia ja kansainvälisiä kysymyksiä
- työelämä, oppiminen ja osaamisen kehittäminen
- koulutus aikuisen elämässä
- aikuispedagogisia kysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Seminaari 16 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Ryhmätyönä tehtävä projektityö sekä itsearviointi/oppimispäiväkirja.

Opiskelijat laativat ryhmätöinä projektityöt, jotka perustuvat tutkimuskirjallisuuteen. Työn laatimisessa voidaan hyödyntää myös tutustumiskäyntejä/haastatteluja aikuiskoulutusorganisaatioissa. Ryhmätyöt esitellään seminaarissa. Ryhmässä tehtävän projektityön lisäksi opiskelijat kirjoittavat yksilötöinä lyhyet itsearviointiraportit omasta työskentelystään opintojakson aikana.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoon liittyvä tutkimuskirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Aikuiskasvatustieteen perusopinnot (Aikuiskasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos