Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK3089 AL4 Monikulttuurinen työelämä 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: tohtorikoulutettava Kristiina Ojala

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt työelämään monikulttuurisesta näkökulmasta käsin ja tunnistaa maahanmuuttajien tuomia ja heidän kohtaamiaan kulttuurillisia eroja, haasteita ja erityisyyksiä suomalaisilla työmarkkinoilla ja työyhteisöissä toimittaessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitse kolme kirjaa seuraavista:

1. Wrede, S. & Nordberg, C. (toim.) 2010. Vieraita työssä. Työelämän etnistyvä eriarvoisuus. Helsinki: Palmenia.

2. Trux, M. L. (toim.) 2000. Aukeavat ovet - kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Helsinki: WSOY.

3. Forsander, A., Ekholm, E. & Hautaniemi, A. (toim.) 2001. Monietnisyys, yhteiskunta ja työ. Helsinki: Palmenia.

4. Kyhä, H. 2011. Koulutetut maahanmuuttajat työmarkkinoilla. Tutkimus korkeakoulututkinnon suorittaneiden maahanmuuttajien työllistymisestä ja työurien alusta Suomessa. Turun yliopiston julkaisuja, sarja C, osa 321.

5. Lahti, L. 2014. Monikulttuurinen työelämä: hyväksi ihmiselle, hyväksi bisnekselle. Helsinki: Sanoma Pro.

6. Haapakorpi, A. 2004. Kulttuurista rajankäyntiä. Nuorten ja korkeakoulutettujen maahanmuuttajien koulutus- ja työmarkkinahistoria ja -orientaatio. Helsinki: Palmenia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos