Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KAPA0639 TMY Talousmaantieteen perusteet 3 op
Vastuutaho
Kaupan ja palveluiden maisteriohjelma
Vastuuhenkilö
Heli Marjanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa valmiudet tarkastella taloudellista toimintaa alueellisesta näkökulmasta. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä kykenee hyödyntämään niitä opinnoissaan ja erilaisissa työtehtävissä.

Sisältö

Taloudellinen toiminta on vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojaksolla pohditaan, mitä tämä tarkoittaa yritysten ja muiden talouden toimijoiden näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat globalisaatio, yritysten sijaintiin liittyvät kysymykset; kuluttajien alueellinen käyttäytyminen (ml. matkailu) ja vastuullinen liiketoiminta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojaksolla on sähköinen tentti. Ilmoittautuminen vastuuhenkilölle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriohjelman ensimmäinen syyslukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Coe, Neil M.; Kelly, Philip F.; Yeung, Henry W.C., Economic Geography. A Contemporary Introduction. 2nd edition, Wiley 2013. Luvut 1–3, 8–12 ja 15–16.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu
Opintokokonaisuudet
Yhteiset opinnot
Tieteelliset jatkotutkinnot, TuKKK
Turun yliopiston tutkijakoulu, kauppatiet.alan op.