Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0244 A.6 Ajankohtainen taloussosiologia, lukupiiri 4 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Outi Sarpila

Yleiskuvaus

Lukupiiri on pakollinen pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat kurssin 4 op:n laajuisena joko lukupiirinä tai tekemällä kotitentin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää taloussosiologisen teorian ja tutkimuksen keskeisen annin erityisesti yhteiskuntatieteille ja kauppa-/taloustieteille.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy taloussosiologian nykysuuntauksiin ja ajankohtaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jonka pohjalta pidetään suullisia alustuksia ja keskustellaan viikoittaisissa lukupiiritapaamisissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Lukupiiri 12 t 12 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Vaadittaviin opintosuorituksiin kuuluvat kirjalliset työt, suullisesti esitettävät alustukset lukupiirissä käsiteltävistä artikkeleista sekä aktiivinen osallistuminen lukupiirin istuntoihin ja siellä käytävään keskusteluun. Mahdolliset poissaolot on korvattava kirjallisilla töillä. Arvosanan määräytyminen: kirjalliset työt (50 %), suullinen alustus (20 %) ja aktiivisuus tunnilla (30 %).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin vastuuhenkilön ilmoittama lukemisto, joka on saatavilla kurssin Moodle-sivulta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Pakolliset opintojaksot (Taloussosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalitieteiden laitos
Taloussosiologian aineopinnot (Taloussosiologia)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet