Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ090003 TJY Tietotekniikan hyödyntäminen 3 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X
2017–2018 X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tietojärjestelmätieteestä tieteenalana, hän tuntee tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietää tietotekniikan sovellusalueet yrityksen toiminnan eri tasoilla sekä ymmärtää tietohallinnon luonteen yrityksen toimintona ja sen suhteen muihin toimintoihin. Harjoituksissa opetellaan henkilökohtaisen tietojenkäsittelyn taitoja niin, että opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tärkeimpien työkaluohjelmien käytön ja tiedostojen hallinnan perusteet. Nämä ovat välttämättömiä taitoja sekä opiskelussa että myöhemmin työelämässä.

Sisältö

Luennoilla käydään läpi tietoyhteiskunnan keskeiset ilmiöt, tietotekniikan ja sen soveltamisen kehitys, tietotekniikan sovellusalueet yrityksen toiminnassa, tietohallinto yrityksen toimintona. Harjoituksissa MS-Office (Word,PowerPoint, Excel) sekä kuvankäsittelyssä Paint.net.

Toteutustavat

Luentokurssi "Yritys tietoyhteiskunnassa", 11 x 2 t, sisältäen myös tarvittavat johdatukset harjoituksiin. Harjoitustöiden ohjausta atk-luokissa valinnaisina aikoina viikoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Opintojakson arvosana muodostuu harjoitustöiden ja tentin pisteiden perusteella.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste ja tehtävät

Lisätietoja

Useimmilla on opintojen alkaessa jonkintasoinen tietokoneen käytön perusosaaminen ja mahdollisesti aiempia opintoja kurssilla käytettävistä välineistä, mutta riittävän ja yhtenäisen osaamistason varmistamiseksi kurssi on pakollinen kaikille eikä aiempia opintoja muissa oppilaitoksissa hyvitetä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
KTK kaikille yhteiset opinnot (Yhteiset opinnot)
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet