Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092025 TJ25 Business Intelligence 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Timo Leino
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
TJ11 taulukkolaskennan jatkokurssi tai TJ16 Tietokannat.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten johtajien päätöksiä voidaan tukea tietojärjestelmillä ja tuntee erilaiset tavat tuottaa, analysoida ja visualisoida tietoja päätöksenteon tueksi. Hän pystyy jalostamaan raakadatasta haluttuja tietoja ja hallitsee erityyppisten tähän tarkoitukseen olemassa olevien välineiden perusteet. Lisäksi hänellä on hyvä ymmärrys aihealueen käsitteistä kuten BI, DSS, big data, data warehouse ja analytiikka.

Sisältö

Yrityksillä on käytettävissään suuri määrä dataa, joka on peräisin sisäisistä tietojärjestelmistä (ERP, CRM yms.) ja ulkoisista lähteistä. Datan analysointi ja jalostaminen käyttökelpoiseen muotoon tukemaan päätöksentekoa on eräs keskeisiä yritysten johtamisongelmia, jota on akateemisesti tutkittu monista eri näkökulmista ja käytännössä on luotu monentyyppisiä tiedon jalostamisen ja päätöksenteon tuen välineitä. Kurssilla tutustutaan eri lähestymistapoihin ja mahdollisuuksien mukaan useisiin eri välineisiin. Harjoituksissa ratkotaan tiedonjalostukseen liittyviä haastavia ongelmia useilla eri välineillä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Harjoitukset 16 t 0 t

1. Luento-opetus 12t.
2. Harjoitukset 16t (ryhmät 1-3).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Caseharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Turban, Efraim - Sharda, Ramesh - Delen, Dursun, Decision Support and Business Intelligence Systems, 9. p., ISBN 978-0136107293.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Perus- ja aineopinnot (Tietojärjestelmätiede)
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Tietojärjestelmätiede (FM)
Opintokokonaisuudet