Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KT049004 YLJe3 Taloustieteen metodologia 4 op
Vastuutaho
Taloustiede
Vastuuhenkilö
Martti Vihanto

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on havahtua huomaamaan, että taloudellisia ilmiöitä selitetään taloustieteessä monista eri näkökulmista ja eri menetelmillä. Tohtorikoulutettava oppii kurssiaineistoon perehtymällä joidenkin lähestymistapojen keskeisiä ajatuksia, tutkimustuloksia esimerkkitapauksissa sekä taloustieteen metodologian perusteita. Kurssin tavoitteena on myös saada ideoita väitöskirjatyöhön pääaineesta riippumatta.

Sisältö

Perehtyminen 12 artikkeliin, jotka edustavat taloustieteen eri oppisuuntia tai käsittelevät metodologian kysymyksiä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely

Kurssissa on kuusi oppimistehtävää ja tarvittaessa lisätehtäviä, joiden anto, ohjaus ja kommentointi tapahtuvat sähköpostilla. Jos tehtävä hylätään, kurssi voidaan suorittaa loppuun vain erityistapauksissa kirjallisella kuulustelulla.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Kurssi voidaan aloittaa sovittuun aikaan milloin tahansa.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ks. opintojakson kotisivut.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Taloustieteen laitos
Opintokokonaisuudet