Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2016–2018
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
TK089001 YLJ5 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 4 ECTS
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee kategorisen, erityisesti kyselytutkimusten, datan keruu- ja analyysimenetelmien perustoteutustapoja Webropol- ja SAS-ohjelmistoilla toteuttuna.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin kyselytutkimusten toteutus- ja analyysimenetelmiin käyttäen Webropol- ja SAS-ohjelmistoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetus toteutetaan kurssilla TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät. YLJ5-opintojaksoa suorittava tekee lisäksi vaadittavat lisätyöt TKM14-tentin lisäksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt ja tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettu luento- ja harjoitusmateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Accounting and Finance
Accounting and Finance
Quantitative Methods in Management
Business Law