Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TK089001 YLJ5 Tilastollisten menetelmien jatkokurssi 4 op
Vastuutaho
Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät
Vastuuhenkilö
Janne Engblom
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija hallitsee kategorisen, erityisesti kyselytutkimusten, datan keruu- ja analyysimenetelmien perustoteutustapoja Webropol- ja SAS-ohjelmistoilla toteuttuna.

Sisältö

Kurssilla tutustutaan keskeisiin kyselytutkimusten toteutus- ja analyysimenetelmiin käyttäen Webropol- ja SAS-ohjelmistoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 28 t 0 t
Harjoitukset 14 t 0 t

Opetus toteutetaan kurssilla TKM14 Kyselytutkimusten tilastolliset menetelmät. YLJ5-opintojaksoa suorittava tekee lisäksi vaadittavat lisätyöt TKM14-tentin lisäksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Harjoitustyöt ja tentti.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettu luento- ja harjoitusmateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Jatkotutkintojen yleistieteelliset opinnot (Yleistieteelliset opinnot)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Laskentatoimen ja rahoituksen laitos