Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2019 ES2 Lenguaje comercial 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2017–2018 X X
Edeltävät opinnot
ES1b Espanjan maantuntemus ja liikekieli on suoritettava ennen opintojaksoa ES2 (myös hyväksytty tentti).

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää espanjankielisen maailman talouselämää ja maailmantalouden ilmiöitä käsitteleviä tekstejä ja suullisia esityksiä sekä tuntee espanjankielisen liikekulttuurin ominaispiirteet. Opiskelijan kirjallinen esitystaito on hyvä ja suullinen taito tyydyttävä.

Sisältö

Kurssimateriaalin avulla perehdytään neljään keskeiseen aihealueeseen: markkinointi, koulutus ja työelämä, maailmantalous sekä suullinen liikeviestintä. Kurssiin sisältyy kieliopin kertausosuus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Välikokeet

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa jaettava materiaali.

Lisätietoja

Tämän opintojakson oppimistavoitteita tukee opintojakso ESm7 suullinen liikeviestintä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet