Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKES2027 ESe3 Kirjallinen viestintä 2 op
Vastuuhenkilö
Kristina Lindgren
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X X X X
2017–2018 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset perusopintojaksot. TuKKK:ssa alkeista aloittaneille suositeltavia ovat myös ES6a ja ES6b.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija tutustuu erilaisten tekstityyppien ominaispiirteisiin. Kirjallisten harjoitusten avulla opiskelijan kirjallinen ilmaisu kehittyy siten, että toistuvat rakenne- ja sanastovirheet vähenevät, sanasto laajenee ja ilmaisun keinot monipuolistuvat.

Sisältö

Itsenäinen verkkokurssi Moodle-materiaalin avulla. Opiskelija tekee kuusi eri tyyppistä kirjallista työtä ja niihin liittyviä kielioppi- ja sanastotehtäviä. Opintojakson voi suorittaa itse valitussa aikataulussa, mutta korkeintaan yhden vuoden kuluessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • espanjaksi

Itsenäinen työskentely 54 t.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. - tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkossa jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet